Grafické práce

Absolvovala jsem grafický kurz. Ke své práci využívám Photoshop a Corel.

Nabízím tyto grafické práce:

loga

vizitky

příspěvky pro Facebook a Instagram

slidery pro web

plakáty, pozvánky

katalogy, hlavičkové papíry

ilustrace a obrázky